29 oktober congres ADG Dienstengroep: Geloof, hoop en vertrouwen

0

Op dinsdag 29 oktober organiseert ADG Dienstengroep, waartoe Asito behoort, voor de vierde keer het congres Wat komt erop ons af in ‘t Spant! in Bussum. Ditmaal staat het onderwerp geloof, hoop en vertrouwencentraal. Onder het dagvoorzitterschap van Femke Halsema geven Jan Kees de Jager en Paul de Blot hun visie op dit thema. Lucien Engelen geeft een toelichting op de nieuwste trend op het gebied van communicatie: Google-glass.

De wereld is in transitie, op meer vlakken. Machtsverhoudingen veranderen, de economie worstelt met oude modellen en overheden en bedrijfsleven zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van vandaag. Wat Komt Erop Ons Af staat in het teken van geloof in de aanpassingsvaardigheid en -bereidheid van de mens, hoop op een snelle transitie op meer vlakken en volop vertrouwen in de toekomst. De sprekers leveren hun bijdrage aan de staving van deze uitgangspunten.

Lucien Engelen belicht deze middag de nieuwste trend in communicatie. De Google-Glass belooft grote veranderingen teweeg te brengen en deze spreker gaat de ontwikkeling, kansen en bedreigingen hiervan belichten. Paul de Blot, onder meer honorair hoogleraar bij Nyenrode, zal, geholpen door de ervaringen die hij in zijn 89 levensjaren heeft opgedaan, de zaal verrassen met zijn messcherpe analyses van hedendaagse issues. Jan Kees de Jager kennen we allemaal als voormalig minister van Financiën en hij koppelt het thema van dit congres aan zijn ervaringen en toekomstvisie. De dagvoorzitter tijdens dit congres is Femke Halsema. Na haar terugtreden uit de (actieve) politiek en de Tweede Kamer treedt zij tegenwoordig regelmatig op tijdens zakelijke bijeenkomsten.

Meer informatie: http://www.watkomteroponsaf.nl/ 

Bron: schoonmaakjournaal